Aga Kokoszewska
Outsourcing coachingu biznesowego

Outsourcing coachingu biznesowego

Wspaniałą rzeczą w nauce jest to, że nikt nie może ci jej odebrać.

B.B. King

Powody, dla których warto zaangażować się w outsourcing coachingu organizacji, mogą być następujące:

  • Nie masz czasu ani zasobów na coaching pracowników.
  • Liderzy potrzebują coachingu.
  • Wcześniej nie była to powszechna praktyka i chcesz poświęcić tę ważną sekcję zarządzania ludźmi profesjonaliście.


Traktuję poufność bardzo poważnie i zawsze wyjaśniam ten temat podczas sesji organizacyjnej.

Program coachingowy jest najskuteczniejszy, gdy jest realizowany przez 6 miesięcy z 60-90 miesięcznymi sesjami online.

Szybki kurs zwykle obejmuje 3 miesiące 60-90 minutowych sesji miesięcznych.

Wdrożenie trwałej zmiany w codziennej rutynie wymaga czasu. Nauczenie się nowej umiejętności lub doskonalenie określonego aspektu zachowania będzie zależało od osoby coachowanej. Osiągnięcie celu będzie zależeć głównie od tego, nad jakim celem pracujemy.

Coaching może być potrzebny dla pojedynczego pracownika, całego zespołu, lidera, osoby lub grupy. Być może coaching jest potrzebny dla osób zaangażowanych w bardzo ważny projekt.