Aga Kokoszewska
Często Zadawane Pytania

Często Zadawane Pytania

Co to jest coaching?

Coaching to profesjonalna relacja między nami, która ma na celu ułatwienie tworzenia i rozwoju osobistych lub zawodowych celów oraz rozwijanie i realizowanie strategii lub planu osiągnięcia tych celów. Ogólnie rzecz biorąc, coaching jest wszechstronnym procesem, który może obejmować wszystkie obszary TWOJEGO życia, w tym pracę, finanse, zdrowie, relacje, edukację, rekreację. Ostateczne rozwiązanie, jak poradzić sobie z tymi problemami, włączyć coaching do tych obszarów i wdrożyć wybory, jest wyłącznie TWOJĄ decyzją i zaangażowaniem. Ja, TWÓJ trener, jestem tutaj, aby wyposażyć CIEBIE we wszystkie narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu: szkolenia, wiedzę, wsparcie, materiały i inne zasoby. W tym miejscu należy zaznaczyć, że coaching nie obejmuje diagnozy ani leczenia zaburzeń psychicznych w rozumieniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Coaching nie zastępuje poradnictwa, psychoterapii, psychoanalizy, opieki psychiatrycznej ani leczenia uzależnień. 

Jak mogę ci pomóc jako coach w osiągnięciu twoich celów?

Profesjonalny coach słucha poprzez aktywne słuchanie, dostrajając się do programu, wizji, pragnień i wartości klienta. Poczujesz się słuchany/a, może nawet po raz pierwszy. Czasami jesteś tak zakorzeniony w sytuacji i nie widzisz, co się naprawdę dzieje. Zadam ci potężne pytania, abyś wreszcie mógł się w pełni obudzić. Jesteś w stanie osiągnąć swoje aspiracje. Wiem, że jesteś godzien żyć swoim życiem, po swojemu. Otrzymasz nie tylko narzędzia do wizualizacji swoich celów i marzeń, ale także będziemy pracować nad wyznaczaniem granic.

Czym różni się coaching od terapii?


Coaching i terapia są różne. Przede wszystkim coaching skupia się na Twojej teraźniejszości i przyszłości. Terapia skierowana jest na Twoją przeszłość. Coach będzie koncentrował program wokół przekonania, że ​​klienci są w zdrowym stanie psychicznym. Ramy pracy terapeuty będą opierać się na jakiegoś rodzaju chorobie i/lub patologii. Kolejną różnicą, o której warto wspomnieć, jest to, że coach zwykle pracuje ze świadomym umysłem, natomiast terapeuta z nieświadomym. Ponadto terapia prawdopodobnie zostanie ustalona jako relacja otwarta i bezterminowa, podczas gdy coaching koncentruje się na osiągnięciu określonego wyniku w określonym czasie.

Co jest podobne w coachingu i terapii?


Chociaż coaching i terapia są różne, mają pewne wspólne podobieństwa. Obie skupiają się na wspieraniu Cię w rozwoju, panowaniu nad emocjami i wprowadzaniu zmian dla lepszego, szczęśliwszego życia. Ponadto obie będą miały na celu tworzenie pozytywnych zmian w twoim stanie emocjonalnym. Innym ważnym podobieństwem jest to, że coaching i terapia wspierają zrozumienie samo ograniczających przekonań i zachowań.

Dla kogo jest coaching życiowy?


Wspieram coaching w Twoim życiu we wszystkich jego wymiarach. Czy to osobiste, zawodowe, zdrowotne czy relacje. Specjalizuję się w służeniu Ci na każdym poziomie, skupiając się na jakości i wydajności Twojego życia. Posiadam wykształcenie akademickie i doświadczenie, które wyposażyło mnie w umiejętność poruszenia każdego życiowego tematu. Zapraszam do obejrzenia mojego profilu LinkedIn, aby uzyskać szczegółowe informacje. Doświadczenia życiowe dają mi możliwość, aby jeszcze lepiej rozumieć i wspierać moich klientów.

Dla kogo jest coaching wydajnościowy?


Doradzam ludziom i grupom w organizacjach na temat zagadnień zawodowych. Pomagam osobom indywidualnym oraz kierownictwu najwyższego szczebla w usprawnianiu podejmowania strategicznych decyzji i przywództwa. Świadczę usługi dla małych i średnich firm oraz ich właścicieli. Szkolę pracowników, kierownictwo i liderów na tematy takie jak skuteczna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, poprawa produktywności, zarządzanie ludźmi. Zaspokajam potrzeby na sesje dla osób indywidualnych i zespołów. Buduję niestandardowe warsztaty, które mogą być pojedynczymi sesjami lub częścią serii. Posiadam wykształcenie akademickie i doświadczenie, które wyposażyło mnie w umiejętność wspierania każdego tematu związanego z wydajnością. Zapraszam do obejrzenia mojego profilu LinkedIn, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Na czym polega sesja wprowadzająca?


Sesja wprowadzająca ze mną jest bezpłatna i trwa zwykle od 30-60 minut. Wstępna konsultacja pomoże nam w nawiązaniu kontaktu i poznaniu Twoich potrzeb. Odbywa się on-line przez Zoom lub Skype po wcześniejszym uzgodnieniu. Podczas tej sesji poznamy się, dowiemy się, w jaki sposób mogę Ci służyć i opracujemy harmonogram programu. Skontaktuj się ze mną, aby umówić się na sesję wprowadzającą w dogodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat etyki i standardów coachingu?


Chociaż nie ma oficjalnych prawnych wytycznych etycznych dla trenerów życia, standardem branżowym jest przestrzeganie wytycznych określonych dla terapeutów i psychologów. Więcej informacji na temat tych wytycznych można znaleźć na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego: http://www.apa.org/ethics/code/ oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Doradztwa: http://www.counseling.org/docs/ethics/ 2014-aca-code-ofethics.pdf?sfvrsn=4

Czy mogę anulować lub przełożyć zarezerwowaną sesję?


Oczywiście, możesz anulować lub przełożyć zarezerwowaną sesję z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Sesje anulowane później lub z powodu nie pojawienia się w ciągu pierwszych 15 minut będą obciążone pełną kwotą.

Gdzie odbywają się sesje?


Prowadzę sesje online, w zaciszu Twojego domu, gdziekolwiek jesteś, za pomocą Skype lub Zoom.

Nieważne więc, czy jesteś obecnie w Polsce: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, czy przebywasz za granicą: Irlandia, Anglia, Malta, Hiszpania… Nasze spotkania są niezależne od lokalizacji, co daje nam możliwość nawiązania relacji skądkolwiek.

Jak długo trwa sesja i jak często będą się odbywały?


Każda z sesji trwa około 60 minut i odbywa się raz na 1-3 tygodnie. Spotkania raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie zapewniają najlepsze rezultaty w zakresie zmian i utrzymują tempo naszej wspólnej pracy. Przy podejmowaniu decyzji o częstotliwości sesji weźmiemy pod uwagę takie czynniki, jak Twój harmonogram i skupienie się na coachingu.

Jak długo będzie trwał program coachingowy?


Ramy czasowe programu coachingowego będą się znacznie różnić od kilku sesji do roku lub więcej. Ostatecznie wszystko zależy od Ciebie i Twoich celów, tego jak zaangażowany, otwarty, rozważny we wprowadzaniu zmian jesteś lub jak często odbywają się sesje. Na przykład, może istnieć jeden lub wiele celów, nad którymi będziemy pracować. To jeden z powodów, dla których mamy naszą sesję wprowadzającą. Ustalenie Twoich potrzeb i harmonogramu programu jest jej częścią.

Czy mogę wcześniej anulować mój program coachingowy?


Ostatecznie to Ty masz kontrolę i to jest Twoja decyzja o rozwiązaniu związku w dowolnym momencie. W takich okolicznościach proszę o przynajmniej tygodniowe wypowiedzenie, aby przygotować dla nas sesję końcową z podsumowaniem.

Czy gwarantujesz prywatność moich danych?


Oczywiście. Twoje dane oraz to, co jest omawiane podczas sesji jest poufne. Żadna z twoich informacji nie zostanie ujawniona, chyba że wcześniej poproszę oraz uzyskam od Ciebie pisemną zgodę. Zachowuję ścisłą poufność Twoich danych osobowych i biznesowych.